Home » Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi

Poniżej znajdą Państwo listę najczęściej zadawanych pytań i zgłaszanych problemów na naszej infolinii. Zachęcamy do zapoznania się z tą listą przed zgłoszeniem problemu.

Brak połączenia

Konfiguracja GPRS:

 • Aplikacja Euronet > Główny ekran > Menu > 99999 > 2. Zmień konfigurację > GPRS > Orange/Polkomtel (zależnie od tego jaka karta jest w terminalu) > Przekroczenie czasu komendy np. XXX (cyfra/liczba): zatwierdzamy zielonym przyciskiem >  Przekroczenie czasu logowania: zatwierdzamy zielonym przyciskiem >  Przekroczenie czasu logowania: zatwierdzamy zielonym przyciskiem >  Czy używać DHCP: Wybieramy TAK!
 • Główny ekran > Łącz > Czy połączyć z komputerem centralnym: TAK!

Jak sprawdzić antenę:

 • Sprawdzamy czy kabel antenowy jest dobrze dokręcony do terminala,
 • Sprawdzamy czy kabel antenowy nie jest nigdzie przerwany,
 • Sprawdzamy czy bagnet antenowy jest dobrze dokręcony do bazy magnetycznej.

Jak wykonać pomiar mocy sygnału:

 • Aplikacja Euronet > Główny ekran > Menu > 99999 > 1. Drukuj konfigurację > na wydruku 3 linijka od dołu: MOC SYGNŁU GPRS (skala 1-30 gdzie minimalny zasięg do poprawnego działania terminala to koło 12).
Problem ze skanerem
 • Sprawdzamy czy kabel skanera jest dobrze wpięty do terminala,
 • Sprawdzamy czy kabel skanera jest w każdym miejscu poprawnie dociśnięty,
 • Sprawdzamy czy skaner ma podpięte osobne zasilanie do kostki znajdującej się na kablu skanera (skaner posiada osobne zasilanie, nie pobiera go z terminala),
 • Sprawdzamy czy wiązka lasera obejmuje cały skanowany kod kreskowy.
Problem z PinPadem

Wykonanie poboru konfiguracji:

 • Aplikacja Pekao > Główny ekran > ADMIN > Pobór konfiguracji > Hasło: 534199
Problem z drukarką
 • Sprawdzamy klapkę terminala poprzez otworzenie jej i sprawdzenie czy nie brakuje żadnej części,
 • Sprawdzamy czy jest poprawnie wsadzony papier,
 • Sprawdzamy czy papier na pewno jest papierem termicznym.
Nie docierają do mnie faktury w formie elektronicznej. Czy mogą Państwo przesłać mi ponownie fakturę
Adres, z którego jest wysyłana faktura: DO.NOT.REPLY.TO@uk.epayworldwide.com, należy dodać do adresów zaufanych. Nadawcą e-maila jest “UK e-pay e-mail server”. Temat wiadomości zawsze będzie zawierał wyrażenie “Invoice” oraz numer klienta – każda skrzynka pocztowa ma opcję wyszukania wiadomości po tekście. Dzięki takiemu rozwiązaniu fakturę będzie można wyszukać po numerze klienta. E-mail z fakturą może wpaść do folderu SPAM/WIADOMOŚCI ŚMIECI – prosimy o weryfikację tego folderu ponieważ często wiadomości zawarte w tym folderze są usuwane automatycznie.
Prosimy o odszukanie faktury w skrzynce pocztowej.
Nie uzupełniłem środków na rachunku i mam blokadę terminala? Czy pobranie zostanie zrealizowane jeszcze raz?
Polecenie zapłaty nie zostanie zrealizowane drugi raz. W tej sytuacji należy dokonać opłaty przelewem na numer rachunku z faktury i przesłać potwierdzenie wpłaty.
Dlaczego nie mam faktury za Paysafecard na sprzedaż?
Kupony Paysafecard to pieniądze elektroniczne niestanowiące produktu ani usługi w rozumieniu polskich przepisów podatkowych. Potwierdzenie prawne tego stanowi w załączeniu w okresie wprowadzania tego produktu na rynek. Prowizja otrzymywana przez detalistę za sprzedaż tego rodzaju kuponu jest usługą finansową zwolnioną z podatku VAT  zgodnie z klasyfikacją Urzędu Statystycznego w Łodzi (w załączeniu).  Jeżeli detalista posiada kasę fiskalną z funkcją „poza obrotem” może zarejestrować sprzedaż produktu na kasie wybierając tą opcję (aby wartość nominału nie została ujęta w przychodach do opodatkowania). W przypadku braku takiej opcji detalista nie powinien rejestrować sprzedaży kuponu na kasie fiskalnej. Jeżeli klient życzy sobie otrzymać dokument potwierdzający zakup, detalista powinien wystawić dokument KP (kasa przyjęła) lub notę księgową.
Na fakturze mam naliczoną opłatę za brak obrotu, co to jest za opłata?
Opłata ta jest naliczana w przypadku braku zrealizowania deklaracji miesięcznej sprzedaży doładowań. W przypadku niespełnienia tego wymogu w odniesieniu dla dowolnego terminala jest naliczana opłata w wysokości 25 zł + VAT z tytułu użytkowania każdego terminala, który realizuje obrót w wysokości mniejszej niż 91% minimalnej miesięcznej kwoty sprzedaży lub 50 zł + VAT, gdy terminal realizuje obrót w wysokości mniejszej niż 50% minimalnej miesięcznej kwoty sprzedaży.
Zakończyłem działalność gospdarczą. Co mam zrobić z terminalem?
Prosimy o przesłanie wypisu z CEIDG potwierdzającego zakończenie działalności gospodarczej na tej podstawie terminal zostanie zlecony do odebrania.
Dlaczego na koniec miesiąca płatność jest wyższa niż sprzedaż doładowań na terminalu?
Do płatności za ostatni okres rozliczeniowy może być doliczona opłata stała. Prosimy zweryfikować na fakturze, czy taka opłata została wystawiona.
Co zrobić, gdy nie działa klawiatura do rejestracji SIM?
Proszę odłączyć terminal od zasilania, podłączyć klawiaturę i następnie dopiero włączyć terminal do zasilania.
Co zrobić, gdy od nowego okresu rozliczeniowego wyczerpany jest limit?
Proszę o wykonanie połączenia z komputerem centralnym w aplikacji Euronet.
Co zrobić, gdy terminal Verifone520 nie chce się połączyć?
Prosimy o odłączenie urządzenia od zasilania i wykonanie połączenia z komputerem centralnym w aplikacji Euronet (łączenie dopiero jak zniknie znak zapytania w prawym górnym rogu, który świadczy, że terminal wyszukuje sieci).
Kiedy jest pobierana płatność poprzez polecenie zapłaty Klientów independent?
Płatność pobierana jest na 3 dzień roboczy od zakończenia okresu rozliczeniowego. Pobrania dokonywane są przez cały dzień przez banki, dlatego rachunek powinien być zasilony dzień wcześniej.
Dlaczego mam nieaktywną rejestrację kart sim?
Klientom, którzy rejestrują karty SIM Euronet wystawia fakturę w ich imieniu na samą marżę. Klientom, którzy nie są czynnym podatnikiem VAT-u, nie możemy wystawiać takich faktur.