Home » Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi

Poniżej znajdą Państwo listę najczęściej zadawanych pytań i zgłaszanych problemów na naszej infolinii. Zachęcamy do zapoznania się z tą listą przed zgłoszeniem problemu.

Konfiguracja GPRS Verifone VX510/ VX610/ VX520
Skrócona instrukcja konfiguracji w aplikacji Euronet na terminalach VX510/ VX610/ VX520:

 • Euronet  Menu → 99999 → 2. Zmień Konfigurację → 3. GPRS → Wybierz kartę sim (Orange lub Polkomtel) → przekroczenie czasu komendy: zatwierdzamy przyciskiem zielonym → przekroczenie czasu logowania 1: zatwierdzamy przyciskiem zielonym → przekroczenie czasu logowania 2: zatwierdzamy przyciskiem zielonym → Używać DHCP: TAK!
  • Cofamy przyciskiem czerwonym do głównego menu,
  • Poczekaj aż terminal ponownie wyświetli połączenie (prawy górny róg) – w przypadku terminali Verifone VX520,
  • Euronet → Łącz → F1 → 3. GPRS → Wpisz adres Host: 010.064.010.231 → Wpisz port Host: 40105 → Połączyć z komputerem centralnym: TAK!

Pełna instrukcja wykonania konfiguracji w aplikacji Euronet na terminalach VX510/ VX610/ VX520:

 • Wybieramy aplikację Euronet za pomocą przycisku po prawej stronie ekranu (w poniższym przypadku będzie to przycisk „F2”)
 • Na głównym ekranie wyświetli się „Sprzedaż”, „Raporty”, „Łącz”, „Menu” oraz rodzaj aplikacji, jaka jest na terminalu (poniższy przykład – aplikacja: V5.04.05)
 • Wybieramy opcję „Menu” – na terminalu Verifone pierwszy fioletowy przycisk po prawej stronie pod ekranem
 • Wyświetli się komunikat „Wprowadź kod operatora” – wprowadzamy kod technika „99999”, za pomocą klawiatury numerycznej i zatwierdzamy przyciskiem zielonym
 • Wyświetlą się opcje, które możemy wykonać:
 • Wybieramy „2. Zmień konfigurację” za pomocą klawisza „2” na klawiaturze numerycznej
 • Wybieramy „2 GPRS” → w VX510/610 lub „3 GPRS” → w VX520 za pomocą klawisza „2” lub „3” na klawiaturze numerycznej w zależności od terminala
 • Wybieramy „1 Orange” lub „2 Polkomtel (Poland)” za pomocą klawisza „1” lub „2” w zależności od tego jaką kartę posiadamy w terminalu
 • Wyświetli się komunikat „Przekroczenie czasu komendy 30”, który zatwierdzamy przyciskiem zielonym
 • Wyświetli się komunikat „Przekroczenie czasu logowania 18”, który zatwierdzamy przyciskiem zielonym
 • Wyświetli się komunikat „Przekroczenie czasu logowania 3”, który zatwierdzamy przyciskiem zielonym
 • Terminal wyjdzie do menu opcji, które możemy wykonać. Cofamy przyciskiem czerwonym do głównego ekranu
 • Czekamy, aż terminal zamknie GPRS i ponownie wyświetli na ekranie zasięg! – w przypadku terminala Verifone VX520
 • Po wyświetleniu się ponownie zasięgu w prawym górnym rogu możemy przystąpić do dalszej części – w przypadku terminala Verifone VX520
 • Na głównym ekranie wyświetli się „Sprzedaż”, „Raporty”, „Łącz”, „Menu”, oraz rodzaj aplikacji, jaka jest na terminalu (poniższy przykład – aplikacja: V5.04.05)
 • Wybieramy opcję „Łącz” – na terminalu Verifone drugi fioletowy przycisk po prawej stronie pod ekranem
 • Terminal wyświetli komunikat „Połączyć z komputerem centralnym” i dwie opcje „TAK” i „NIE”
 • Wybieramy przycisk F1!
 • Wybieramy „2. GPRS” → w VX510/610, lub „3. GPRS” → w VX520 za pomocą klawisza „2” lub „3” na klawiaturze numerycznej
 • Wyświetli się komunikat „Wpisz adres host”
 • Wprowadzamy adres: 010.064.010.231 (kropki wpiszą się automatycznie) na klawiaturze numerycznej i zatwierdzamy przyciskiem zielonym
 • Wyświetli się komunikat „Wpisz port host”
 • Wprowadzamy port: 40105 na klawiaturze numerycznej i zatwierdzamy przyciskiem zielonym
 • Terminal wyświetli komunikat „Połączyć z komputerem centralnym” i dwie opcje „TAK” i „NIE”. Wybieramy „TAK” za pomocą pierwszego fioletowego przycisku po lewej stronie pod ekranem
 • Po zakończonej operacji otrzymamy wydruk potwierdzający wykonanie poprawnego połączenia
 • Poniżej wydruk POPRAWNEGO połączenia:

Pobierz tę instrukcję w formacie PDF

Pobór konfiguracji
Skrócona instrukcja Pobór konfiguracji w aplikacji Pekao na VX510/ VX610 / VX520:

Pekao > Tech > Hasło Tech: 68593438 lub 13942015 lub 20317750 > Pobór konfiguracji

Pełna instrukcja Pobór konfiguracji w aplikacji Pekao na VX510/ VX610 /VX520:

 • Wybieramy aplikację Pekao za pomocą przycisku po prawej stronie ekranu (w poniższym przypadku będzie to przycisk „F2”)
 • Na głównym ekranie wyświetli się Logo Banku Pekao oraz „MENU” „TECH” „KOPIA” „ADMIN”
 • Wybieramy „Tech” za pomocą drugiego fioletowego przycisku po lewej stronie pod ekranem
 • Terminal wyświetli komunikat „Funkcje Technika” oraz należy podać Hasło
 • Wprowadzamy hasło: 68593438 lub 13942015 lub 20317750 i zatwierdzamy przyciskiem zielonym
 • Wybieramy „Pobór Konfig.” za pomocą przycisku po prawej stronie ekranu (w poniższym przypadku będzie to przycisk „F3”)
 • Po zakończonej operacji otrzymamy wydruk potwierdzający wykonanie poboru konfiguracji na którym powinien być komunikat „REZULTAT 00”
  • Rezultat 00 – znaczy, że pobór konfiguracji przebiegł poprawnie
  • Rezultat 01/02 – znaczy, że pobór konfiguracji nie przebiegł poprawnie lub na serwer nie było wystawionej żadnej nowej konfiguracji terminala

Pobierz tę instrukcję w formacie PDF

Druk konfiguracji - Pomiar mocy sygnału
Skrócona instrukcja wykonania Druku konfiguracji – pomiar mocy sygnału w aplikacji Euronet:

Euronet > Menu > 99999 > 1. Drukuj Konfiguracje

Pełna instrukcja wykonania Druku konfiguracji – pomiar mocy sygnału w aplikacji Euronet:

 • Wybieramy aplikację Euronet za pomocą przycisku po prawej stronie ekranu (w poniższym przypadku będzie to przycisk „F2”)
 • Na głównym ekranie wyświetli się „Sprzedaż”, „Raporty”, „Łącz”, „Menu”, oraz rodzaj aplikacji, jaka jest na terminalu (poniższy przykład – aplikacja: V5.04.05)
 • Wybieramy opcję „Menu” – na terminalu Verifone pierwszy fioletowy przycisk po prawej stronie pod ekranem
 • Wyświetli się komunikat „Wprowadź kod operatora” – wprowadzamy kod technika „99999”, za pomocą klawiatury numerycznej i potwierdzamy przyciskiem zielonym
 • Wyświetlą się opcje, które możemy wykonać:
 • Wybieramy 1. Drukuj konfigurację za pomocą klawisza „1” na klawiaturze numerycznej
 • Po zakończonej operacji otrzymamy wydruk konfiguracji, na którym 3 linijka od dołu będzie wynikiem: „MOC SYGNAŁU GPRS”: (w poniższym przypadku moc GPRS: 27)

Pobierz tę instrukcję w formacie PDF

Raport transakcyjny
Skrócona instrukcja wykonania Raport transakcyjny w aplikacji Pekao:

Pekao > Admin > 534199 > Raport transakcyjny > „TAK”

Pełna instrukcja wykonania Raport transakcyjny w aplikacji Pekao:

 • Wybieramy aplikację Pekao za pomocą przycisku po prawej stronie ekranu (w poniższym przypadku będzie to przycisk „F4”)
 • Czekamy, aż terminal zaczyta wszystkie potrzebne dane i załaduje aplikację Pekao
 • Na głównym ekranie wyświetlą się opcje: „MENU” „TECH” „KOPIA” „ADMIN”, GPRS: OK oraz moc sygnały GSM: moc sygnału ukazana w %
 • Wybieramy opcję „Admin” na terminalu Verifone pierwszy fioletowy przycisk po prawej stronie pod ekranem
 • Wybieramy „Raport transakcyjny” za pomocą przycisku po prawej stronie ekranu (w poniższym przypadku będzie to przycisk „F4”)
 • Wyświetli się komunikat „Funkcja Administr.” oraz „Hasło”. Wprowadzamy kod administratora „534199″ za pomocą klawiatury numerycznej i zatwierdzamy przyciskiem zielonym
 • Wyświetli się pytanie: Raport Transakcyjny? „TAK” i „NIE”. Wybieramy „TAK” za pomocą przycisku po prawej stronie ekranu (w poniższym przypadku będzie to przycisk „F1”)
 • Po zakończonej operacji otrzymamy wydruk potwierdzający wykonanie raportu transakcyjnego:

Pobierz tę instrukcję w formacie PDF

Brak połączenia

Konfiguracja GPRS:

 • Aplikacja Euronet > Główny ekran > Menu > 99999 > 2. Zmień konfigurację > GPRS > Orange/Polkomtel (zależnie od tego jaka karta jest w terminalu) > Przekroczenie czasu komendy np. XXX (cyfra/liczba): zatwierdzamy przyciskiem zielonym >  Przekroczenie czasu logowania: zatwierdzamy przyciskiem zielonym >  Przekroczenie czasu logowania: zatwierdzamy przyciskiem zielonym >  Czy używać DHCP: Wybieramy TAK!
 • Główny ekran > Łącz > Czy połączyć z komputerem centralnym: TAK!

Szczegółową konfigurację znajdziesz w zakładce „Konfiguracja GPRS Verifone VX510/ VX610/ VX520”.

Jak sprawdzić antenę:

 • Sprawdzamy czy kabel antenowy jest dobrze dokręcony do terminala,
 • Sprawdzamy czy kabel antenowy nie posiada uszkodzenia mechanicznego,
 • Sprawdzamy czy bagnet antenowy jest dobrze dokręcony do bazy magnetycznej.

Jak wykonać pomiar mocy sygnału:

 • Aplikacja Euronet > Główny ekran > Menu > 99999 > 1. Drukuj konfigurację > na wydruku 3 linijka od dołu: MOC SYGNŁU GPRS (skala 1-30 gdzie minimalny zasięg do poprawnego działania terminala to koło 12).

Więcej informacji na ten temat znajdziesz również w zakładce „Druk konfiguracji – Pomiar mocy sygnału”.

Problem ze skanerem
 • Sprawdzamy czy kabel skanera jest dobrze wpięty do terminala,
 • Sprawdzamy czy kabel skanera jest w każdym miejscu poprawnie dociśnięty,
 • Sprawdzamy czy kabel skanera nie posiada uszkodzenia mechanicznego,
 • Sprawdzamy czy skaner ma podpięte osobne zasilanie do kostki znajdującej się na kablu skanera (skaner posiada osobne zasilanie, nie pobiera go z terminala),
 • Sprawdzamy czy wiązka lasera obejmuje cały skanowany kod kreskowy.
Problem z PinPadem
 • Sprawdzamy czy kabel łączący PinPad z terminalem jest dobrze wpięty do gniazda w terminalu i PinPadzie
 • Sprawdzamy czy kabel łączący PinPad z terminalem nie posiada uszkodzenia mechanicznego
 • Wykonujemy Pobór konfiguracji w aplikacji Pekao
 • Wykonujemy Raport transakcyjny w aplikacji Pekao
Problem z drukarką
 • Sprawdzamy czy klapka i wałek wraz z kołem zębatym nie posiadają uszkodzeń mechanicznych,
 • Sprawdzamy czy jest poprawnie wsadzony papier,
 • Sprawdzamy czy papier na pewno jest papierem termicznym.
Problem z klawiaturą do rejestracji SIM
 • Sprawdzamy czy kabel klawiatury jest dobrze wpięty do gniazda USB w terminalu.
 • Sprawdzamy czy kabel klawiatury nie posiada uszkodzenia mechanicznego.
 • Wchodzimy w aplikację Euronet → Menu → Kod operatora: wprowadzamy kod Administratora → Funkcje Admin → Preferencje → Klawiatura USB → Wyłączona/Włączona → Ustawiamy „Włączona”.
 • Wychodzimy przyciskiem czerwonym do głównego menu i sprawdzamy, czy klawiatura działa.
 • Wchodzimy w aplikację Euronet → Menu → Kod operatora: wprowadzamy kod Kasjera lub Administratora wpisując go z klawiatury USB dołączonej do terminala.
 • Jeżeli klawiatura nadal nie działa wykonujemy poniższe czynności:
  • Odłączamy klawiaturę na włączonym terminalu,
  • Odłączamy terminal od zasilania,
  • Podłączamy klawiaturę do terminala na wyłączonym terminalu
  • Podłączamy terminal do zasilania,
  • Weryfikujemy ponownie klawiaturę.
Nie docierają do mnie faktury w formie elektronicznej. Czy mogą Państwo przesłać mi ponownie fakturę
Adres, z którego jest wysyłana faktura: DO.NOT.REPLY.TO@uk.epayworldwide.com, należy dodać do adresów zaufanych. Nadawcą e-maila jest “UK e-pay e-mail server”. Temat wiadomości zawsze będzie zawierał wyrażenie “Invoice” oraz numer klienta – każda skrzynka pocztowa ma opcję wyszukania wiadomości po tekście. Dzięki takiemu rozwiązaniu fakturę będzie można wyszukać po numerze klienta. E-mail z fakturą może wpaść do folderu SPAM/WIADOMOŚCI ŚMIECI – prosimy o weryfikację tego folderu ponieważ często wiadomości zawarte w tym folderze są usuwane automatycznie.
Prosimy o odszukanie faktury w skrzynce pocztowej.
Nie uzupełniłem środków na rachunku i mam blokadę terminala? Czy pobranie zostanie zrealizowane jeszcze raz?
Polecenie zapłaty nie zostanie zrealizowane drugi raz. W tej sytuacji należy dokonać opłaty przelewem na numer rachunku z faktury i przesłać potwierdzenie wpłaty.
Dlaczego nie mam faktury za Paysafecard na sprzedaż?
Kupony Paysafecard to pieniądze elektroniczne niestanowiące produktu ani usługi w rozumieniu polskich przepisów podatkowych. Potwierdzenie prawne tego stanowi w załączeniu w okresie wprowadzania tego produktu na rynek. Prowizja otrzymywana przez detalistę za sprzedaż tego rodzaju kuponu jest usługą finansową zwolnioną z podatku VAT  zgodnie z klasyfikacją Urzędu Statystycznego w Łodzi (w załączeniu).  Jeżeli detalista posiada kasę fiskalną z funkcją „poza obrotem” może zarejestrować sprzedaż produktu na kasie wybierając tą opcję (aby wartość nominału nie została ujęta w przychodach do opodatkowania). W przypadku braku takiej opcji detalista nie powinien rejestrować sprzedaży kuponu na kasie fiskalnej. Jeżeli klient życzy sobie otrzymać dokument potwierdzający zakup, detalista powinien wystawić dokument KP (kasa przyjęła) lub notę księgową.
Na fakturze mam naliczoną opłatę za brak obrotu, co to jest za opłata?
Opłata ta jest naliczana w przypadku braku zrealizowania deklaracji miesięcznej sprzedaży doładowań. W przypadku niespełnienia tego wymogu w odniesieniu dla dowolnego terminala jest naliczana opłata w wysokości 25 zł + VAT z tytułu użytkowania każdego terminala, który realizuje obrót w wysokości mniejszej niż 91% minimalnej miesięcznej kwoty sprzedaży lub 50 zł + VAT, gdy terminal realizuje obrót w wysokości mniejszej niż 50% minimalnej miesięcznej kwoty sprzedaży.
Zakończyłem działalność gospdarczą. Co mam zrobić z terminalem?
Prosimy o przesłanie wypisu z CEIDG potwierdzającego zakończenie działalności gospodarczej na tej podstawie terminal zostanie zlecony do odebrania.
Dlaczego na koniec miesiąca płatność jest wyższa niż sprzedaż doładowań na terminalu?
Do płatności za ostatni okres rozliczeniowy może być doliczona opłata stała. Prosimy zweryfikować na fakturze, czy taka opłata została wystawiona.
Co zrobić, gdy od nowego okresu rozliczeniowego wyczerpany jest limit?
Proszę o wykonanie połączenia z komputerem centralnym w aplikacji Euronet.
Kiedy jest pobierana płatność poprzez polecenie zapłaty Klientów independent?
Płatność pobierana jest na 3 dzień roboczy od zakończenia okresu rozliczeniowego. Pobrania dokonywane są przez cały dzień przez banki, dlatego rachunek powinien być zasilony dzień wcześniej.
Dlaczego mam nieaktywną rejestrację kart sim?
Klientom, którzy rejestrują karty SIM Euronet wystawia fakturę w ich imieniu na samą marżę. Klientom, którzy nie są czynnym podatnikiem VAT-u, nie możemy wystawiać takich faktur.