Home » Usługi » Płatność rachunków

Płatność rachunków

Aplikacja Płatności rachunków, umożliwia dokonanie szybkich i bezpiecznych opłat, przy okazji zakupów.

Przyjmowane są opłaty za:

  • Wodę
  • Telewizję
  • Gaz
  • Prąd
  • Czynsz
  • Za wywóz śmieci
  • Telefon
  • KRUS/ZUS